Info o artyście

Malarstwo Anny Wilk cechuje:

- profesjonalizm

Anna Wilk jest magistrem sztuki. Ukończyła wydział artystyczny Uniwersytetu Śląskiego. W tejże uczelni została uhonorowana stypendium naukowym dla najlepszego studenta za wysokie wyniki i działalność artystyczną.

 

 

- pozytywne opinie krytyków sztuki

W renomowanym czasopiśmie artystycznym „Format”, znalazł się artykuł Piotra Głowackiego pt. "O śrubie, która stała się gwoździem programu", poświęcony twórczości malarki. (2018 rok, nr 79-80, str. 49.)

 

- prestiżowe nagrody przyznane przez wybitnych znawców sztuki

- Nagroda Główna im. Bolesława Barbackiego za obrazy pt. "Fe - City" przyznana na Salonie ZPAP oddziału  Nowosądeckiego (2018 rok) 

- Wyróżnienie Pisma Artystycznego "Format" z Wrocławia za cykl obrazów pt. "Fe2O3", w ramach ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. M. Michalika w Częstochowie. (2018 rok)

- Nagroda Starosty Częstochowskiego za cykl obrazów pt. "Fe2O3", w ramach konkursu malarskiego  im. M. Michalika. Konkurs miał za zadanie wyłonić najciekawszych młodych polskich artystów malarzy i Anna  Wilk znalazła się wśród nich. (2018 rok)

- Nagroda Główna Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za cykl pt. "Wczoraj też było jutro" - kategoria artystyczna. (2014 rok)

czytaj więcej >>

Wyróżnienie przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, Jerzego Wituszyńskiego za fotografię pt. "Codzienność" w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu pt. "Skarby Małopolski" organizator Muzeum w Nowym Sączu (2013 rok)
- VI miejsce za obraz pt. "Udrzewieni" w ogólnopolskim konkursie malarskim "Natura" pod patronatem rektora ASP w Krakowie (2012 rok)
- III miejsce w I Ogólnopolskim Biennale Młodej Polskiej Sztuki pod hasłem: "Dyplom początek drogi". Nagrodę otrzymałam za cykl obrazów pt. "Przemijanie" Patronat: Rektor ASP w Krakowie (2011 rok)

 

- wystawy w prestiżowych galeriach sztuki:

Twórczość artystki była prezentowana na licznych wystawach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym:

2019 - "Architektura sztuki. Kolor i forma", Galeria Kotłownia Politechniki Krakowskiej

2019 - Indywidualna wystawa malarstwa, Liszka Art Gallery, Heron Live Hotel w Siennej

2019 - wystawa międzynarodowa , Galéria Caraffka, Prešov

2018 - "Pejzaż współczesny", wystawa międzynarodowa, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

2018 - "Nowe aspekty martwej natury", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

2018 - Indywidualna wystawa malarstwa, Mała Galeria Nowy Sącz

2017 - Salon ZPAP Okręgu Krakowskiego, Pałac Sztuki w Krakowie

2017 - Salon ZPAP, Mała Galeria Nowy Sącz

2017 - Wystawa "Nowi w ZPAP", Galeria Pryzmat, Kraków

czytaj więcej >>

2014 - "Skarby Małopolski: dziedzictwo ocalone dla przyszłości", Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
2013 - wystawa pokonkursowa w ramach VIII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii pt. "Kochać człowieka", Oświęcimski Ośrodek Kultury
2012 - wystawa zbiorowa pt. "Wszystko ma granice" towarzysząca 23 międzynarodowemu Biennale Plakatu, Klub Kultury Saska Kępa Warszawa
2011 - wystawa zbiorowa laureatów I Biennale "Dyplom początek drogi", Pałac Sztuki w Krakowie


 

 

  • Anna Wilkwilkanna55@wp.pl668 050 421
  • Anna Wilkwilkanna55@wp.pl668 050 421
  • Anna Wilkwilkanna55@wp.pl668 050 421