Media

Dobry Tygodnik Sądecki: Czy stara zardzewiała śrubka może być inspiracją do stworzenia wystawy?

Wystawa międzynarodowa, Galéria Caraffka, Prešov, 2019 rok

Wystawa Polsko - Słowacka, Galeria Caraffova väznica, Prešov

Grafika przekazana na aukcję charytatywną dla Galerii Marina Art.

Grafika ze ściśle limitowanej serii, technika: akwaforta, akwatinta, odbitka 3/10

Heron Live Hotel ***** Liszka Art Gallery- Indywidualna wystawa malarstwa, 2019 rok

Hotel Heron 2019

Salon ZPAP 2019

Doroczna wystawa Nowosądeckiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków

„O śrubie, która została gwoździem programu”, pismo artystyczne „Format”, 2018 rok, nr 79-80, str. 49.

Tekst: Piotr Głowacki 

Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Pejzaż współczesny, Częstochowa, 2019 rok

2018 - Pejzaż współczesny częstochowa

Żelazne miasta Anny Wilk są jej wizją jutra - wywiad

Nagroda Bolesława Barbackiego przyznana przez wybitnych znawców sztuki

Jury stanowili: prof. dr hab. Stanisław Tabisz – artysta malarz, grafik, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; prof. Andrzej Szarek – artysta rzeźbiarz, nauczyciel akademicki; dr Janusz Janowski – artysta malarz, historyk sztuki, prezes ZPAP; mgr Joanna Warchoł – artysta malarz, prezes ZPAP Okręgu Krakowskiego; mgr Maria Marcinowska – historyk sztuki.