Media

Nagroda Czasopisma artystycznego Format z Wrocławia
Nagroda Starosty Częstochowskiego przyznana przez wybitnych znawców sztuki

Triennale Malarstwa. Częstochowa 2017/2018 "W rzeczy samej. Nowe aspekty martwej natury".
Skład jury: Przewodniczący Jury - Andrzej Saj - krytyk sztuki, red. naczelny Kwartalnika Artystycznego Format, Wrocław
Krzysztof Stanisławski – krytyk sztuki, Warszawa
Piotr Głowacki – krytyk sztuki, Częstochowa
Anna Paleczek – Szumlas, dyrektor MGS, Częstochowa
Barbara Szyc, komisarz konkursu, MGS, Częstochowa

Artystyczny chrzest w Małej Galerii 2018 rok

Sądeczanin info

2018 - Mala Galeria Nowy Sącz indywidualna wystawa malarstwa

2018 - Mala Galeria Nowy Sącz indywidualna wystawa

Salon ZPAP 2017 Mała Galeria w Nowym Sączu

Doroczna wystawa Nowosądeckiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków

Galeria Pryzmat, Kraków 2017 rok

Wystawa zbiorowa "Nowi w ZPAP"

Anna Wilk jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków

ZPAP-Stowarzyszenie o stuletniej tradycji.

Salon ZPAP, wystawa zbiorowa, Pałac Sztuki w Krakowie, 2017 rok

2017 rok – Salon ZPAP, wystawa zbiorowa, Pałac Sztuki w Krakowie

„Przemijanie”- indywidualna wystawa malarstwa, CIT, Nowy Sącz, 2017 rok

ziemiasadecka.info - relacja z wystawy
Za sprawą przybyłych gości ten wieczór stał się wyjątkowy i na długo pozostanie w mojej pamięci. Podczas wernisażu w wyniku interferencji naszych fal twórczych powstał obraz, który stał się własnością Pani Reginy. Na koniec spotkania action painting w wykonaniu sądeckiego artysty Pana Ryszarda Miłka oraz Pani Aliny Bożyk, Prezeski TPSP w Nowym Sączu.

Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 2014

Nagroda przyznana za cykl pt: "Zaklęte w drewnie".